ARA


Toplam 40 ögeden 1 - 25 arası

 
1745 603
Tekrarlayan abdominal veya gastrointestinal cerrahi uygulanan çocuklarda lateks duyarlılığı
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1
10.16948/zktb.05694
Mahmut DOĞRU, Derya ERDOĞAN, İlknur BOSTANCI, Serap ÖZMEN, İbrahim KARAMAN, Handan DUMAN
PDF Kaynak göster
 
1578 313
Kız çocuğunda vulvar anjiomyofibroblastoma: en genç olgu ve literatür tarama
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2
10.16948/zktb.76647
Uğur Keskin, Fahri Burçin Fıratlıgil, Mustafa Ulubay, Ulaş Fidan, Müfit Cemal Yenen, Ali Ergün
Kaynak göster
 
1759 499
Obez Çocuklardaki Hipertansiyon ve İnsülin Direncinin Kardiyak İşlev Bozukluğuna Etkisinin Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2
10.16948/zktb.45127
Ayhan ERDEM, Taner YAVUZ, İlknur ARSLANOĞLU, Kenan KOCABAY
PDF Kaynak göster
 
1628 719
Astımlı bir çocukta görülen nadir bir komplikasyon: subkutan amfizem
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3
10.16948/zktb.96461
Mahmut DOĞRU, Nil ARAS, Humeyra YAŞAR
Kaynak göster
 
2384 562
Jejunoileal obstrüksiyonlarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler.
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1
10.16948/zktb.90506
Vedat AKÇAER, Ayşenur CERRAH CELAYİR, İnanç CİCİ, Serdar MORALIOĞLU
PDF Kaynak göster
 
1589 372
Prokalsitonin’in çocukluk çağı nötropenik ateşinde tanısal değeri
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2
10.16948/zktb.71019
Nilüfer Eldes HACIFAZLIOĞLU, Aynur OĞUZ, Ceyda KARADENİZ, Caglar Elvan CITAK
Kaynak göster
 
1413 256
İyileşmeyen Pnömoni İle Başvuran Bir Atipik Kawasaki Hastalığı Olgusu
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER
10.16948/zktb.69649
Mustafa ÇAKAN, Nuray Aktay AYAZ, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Hamide Sevinç GENÇ, Helen BORNAUN
PDF prova Kaynak göster
 
1098
Posterior mediasten kökenli bir nöroblastom olgusu
Cilt: 33 / Sayı: 1
10.16948/zktb.86843
Abdülkadir BOZAYKUT, Serap KARAMAN, Şeref BİNBOĞA, Lale Pulat SEREN, Zeynep ATAY
Kaynak göster
 
1539 580
Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri
Cilt: 36 / Sayı: 2
10.16948/zktb.02547
Rabia Gönül SEZER, İlke Özahi İPEK, Abdülkadir BOZAYKUT, Enver ATAY, Olcay ÜNVER
PDF Kaynak göster
 
1730 697
Pediyatrik travmada hasta yönlendirme skorlamaları
Cilt: 36 / Sayı: 4
10.16948/zktb.53228
Savaş DEMİRBİLEK
PDF Kaynak göster
 
999
Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri
Cilt: 38 / Sayı: 2
10.16948/zktb.83083
Ayşenur CELAYİR, Alp GENCEİ, Cengiz GÜL
Kaynak göster
 
894
Çocukluk çağı pnömonilerinde Mycoplazma pneumoniae'nin rolü
Cilt: 33 / Sayı: 3
10.16948/zktb.57260
Özlem Arslan ÜNLÜTÜRK, Meral İNALHAN, Özlem TEMEL, Müjgan ORAL, Hasan ÜNLÜTÜRK, Neslihan SİPAHİER, Savaş İNAN
Kaynak göster
 
1524 627
Testis ve gonad biyopsisini nasıl alıyorsunuz?
Cilt: 36 / Sayı: 3
10.16948/zktb.31566
Ayşenur CELAYİR, Mehmet ELİÇEVİK, Serdar SANDER
PDF Kaynak göster
 
1555 850
Astımlı çocuklarda inhale budesonid tedavisinin kemik dansitesi üzerine etkisi
Cilt: 36 / Sayı: 4
10.16948/zktb.37986
Serdar YILMAZ, Gülnur TOKUÇ, Sedat ÖKTEM, Nadir GİRİT
PDF Kaynak göster
 
1521 457
Okul çocuklarında meningokok taşıyıcılığının ve meningokoklarda penisilin direncinin araştırılması
Cilt: 38 / Sayı: 3
10.16948/zktb.03426
Şemsinur KARABELA, Kadriye Kart YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, Bülent DURDU
PDF Kaynak göster
 
2099 1228
0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı
Cilt: 35 / Sayı: 1
10.16948/zktb.81050
Feray GÜVEN, Arzu Yaşaroğlu ERKUM, Tolga ERKUM, Aysu SAY
PDF Kaynak göster
 
2064 621
14 years experience in delayed acute scrotum from a maternal and child hospital
Cilt: 36 / Sayı: 3
10.16948/zktb.01677
Serdar SANDER, Mehmet ELİÇEVİK, Murat ÜNAL, Ayşenur Cerrah CELAYİR
PDF Kaynak göster
 
1323
Kızamık enfeksiyonu geçiren çocuklarda serum aspartal aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve amilaz düzeylerinin değerlendirilmesi
Cilt: 37 / Sayı: 1
10.16948/zktb.30609
Aysu SAY, Arzu GEBEŞÇE, Feray GÜVEN, Nihan UYGUR, Serpil DEĞİRMENCİ
Kaynak göster
 
1548 644
Cornelia de Lange sendromu ve anestezi: olgu sunumu
Cilt: 39 / Sayı: 2
10.16948/zktb.24065
Banu ÇEVİK, Serhan ÇOLAKOĞLU, Alican AÇIKGÖZ, İlknur KİTAPÇI
PDF Kaynak göster
 
893
Tüberküloz menenjitli olgularımızın değerlendirilmesi
Cilt: 35 / Sayı: 4
10.16948/zktb.10503
Sedat ÖKTEM, Cem DENİZ, Günnur TOKUÇ, Engin TUTAR, Selda AĞZIKURU, Perran BORAN
Kaynak göster
 
1345 922
Arteryal karaciğer kanamalarında acil transkateteryal arteryal embolizasyonun yararlılığı
Cilt: 36 / Sayı: 3
10.16948/zktb.42623
Savaş DEMİRBİLEK, Ramazan KUTLU
PDF Kaynak göster
 
1136
Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosellerde cerrahi tedavi
Cilt: 37 / Sayı: 2
10.16948/zktb.11947
Serdar SANDER, Gülay AYDIN, Oyhan DEMİRALİ
Kaynak göster
 
1515 666
Kızamıkçık ve hepatit B aşısı sonrası görülen bir Guillan-Barre sendromu olgusu
Cilt: 39 / Sayı: 4
10.16948/zktb.13290
Levent MDYAT, Aşan ÖNDER, Gabil MURSALOV, Yasemin ÖZDEMİR, Sevgi MİR
PDF Kaynak göster
 
1386 473
Çocuklardaki demir eksikliği anemisi'nde $Fe^{++}$ tedavisine laboratuar cevabı
Cilt: 35 / Sayı: 2
10.16948/zktb.69461
Nurdan Berna ŞENER, ŞAHİN Fezan
PDF Kaynak göster
 
1335 731
Kliniğimizde tedavi edilmiş olan pnömonili çocuk olgularının değerlendirilmesi
Cilt: 35 / Sayı: 4
10.16948/zktb.33669
Sedat ÖKTEM, Gülnur TOKUÇ, Tarık YILDIRIM, Engin TUTAR, Selda Boylu AĞZIKURU
PDF Kaynak göster
 
1642 855
Pediatrik Hodgkin hastalığı'nda CRP'nin önemi
Cilt: 36 / Sayı: 3
10.16948/zktb.65479
Gülnur TOKUÇ, Sedat ÖKTEM, Şihmir ŞİMŞEK, Serdar YILMAZ
PDF Kaynak göster
 
1063
Çocuklarda enürezis noktürna: Tedavide güncel yaklaşımlar
Cilt: 37 / Sayı: 4
10.16948/zktb.09038
Nizamettin KILIÇ, Osman DÖNMEZ, Emin BALKAN
Kaynak göster
 
1939 557
Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması
Cilt: 40 / Sayı: 1
10.16948/zktb.14277
Eylem Ulaş SAZ, Levent MİDYAT, Muhterem DUYU, Yeliz OZANANAR, Bülent KARAPINAR, Mustafa ÖZÇETİN
PDF Kaynak göster
 
1531 428
Çocuklardaki demir eksikliği anemisi'nde $Fe^{++}$ tedavisine C vitamini ilavesinin laboratuar cevabı üzerindeki etkileri
Cilt: 35 / Sayı: 2
10.16948/zktb.23282
Nurdan Berna ŞENER, ŞAHİN Fezan
PDF Kaynak göster
 
1546 454
Pediatrik tıkayıcı uyku apnesi sendromu ve habituel horlamanın ayrımında orofarengeal muayene bulgularının tanısal değeri
Cilt: 36 / Sayı: 1
10.16948/zktb.09763
Ayhan SÖĞÜT, Lokman UZUN, Remzi ALTIN, Mehmet Birol UĞUR
PDF Kaynak göster
 
1729 619
Ayaktan antibiyoterapi ile tedavi edilen bir renal apse olgusu
Cilt: 36 / Sayı: 3
10.16948/zktb.28862
Ayhan SÖGÜT, Sevde USLU, İbrahim ADALETLİ, Murat ELEVLİ
PDF Kaynak göster
 
962
Enürezis: Prevalans ve eşlik eden üriner anomaliler
Cilt: 37 / Sayı: 4
10.16948/zktb.28928
Şirin GÜVEN, Nihat YAŞAYAN, Cerrah Ayşegül CELAYİR, Makbule ERDOĞAN, Sevim AKOVA
Kaynak göster
 
979
Febrile seizures: Clinical features of 96 patients
Cilt: 33 / Sayı: 1
10.16948/zktb.35677
Yüksel YILMAZ, Berna ŞENER, Handan ŞAHSUVAROĞLU, Enver ATAY, Meral İNALHAN, Savaş İNAN
Kaynak göster
 
1771 513
Orta derecede yüksek rakımda (Erzurum-2000 metre) yaşayan ve pediatri polikliniğine başvuran 6 ay- 6 yaş arasındaki çocuklarda anemi prevalansı ve etyolojik faktörler
Cilt: 36 / Sayı: 1
10.16948/zktb.00525
Şihmir ŞİMŞEK, Mustafa BÜYÜKAVCI, M. Dursun KAYA, Recep AKDAĞ, Cahit KARAKELLEOĞLU
PDF Kaynak göster
 
1418 565
What is the real cause of labial synechia?
Cilt: 36 / Sayı: 4
10.16948/zktb.15890
Ayşenur Cerrah CELAYİR, Müjgan ORAL
PDF Kaynak göster
 
1246
Torakotomi sonrası iyatrojenik trake-osafegeal fistül nedenli solunum yetmezliği (Olgu sunuımu)
Cilt: 37 / Sayı: 4
10.16948/zktb.22939
Tamer KUZUCUOĞLU, Feriha TEMİZEL, Cihan KOLİP, Oktay ÖZDİNÇ, Zuhal ARIKAN
Kaynak göster
 
1161
Hastanemizdeki son 4 yıldaki zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi
Cilt: 33 / Sayı: 1
10.16948/zktb.25929
Müjgan ORAL, Özlem TEMEL, Gülşah GÜVEN, Tolga ERKUM, Arzu YAŞAROĞLU, Meral İNALHAN, Savaş İNAN
Kaynak göster
 
1611 491
Çocukluk çağı akut immun trombositopeni olgularında farklı tedavi protokollerinin değerlendirilmesi
Cilt: 36 / Sayı: 1
10.16948/zktb.98639
Meral İNALHAN, Beltinge Demircioğlu KILIÇ, Müjgan ORAL, Serpil DEĞİRMENCİ, Özlem Arslan ÜNLÜTÜRK, Özlem TEMEL, Savaş İNAN
PDF Kaynak göster
 
1499 567
Pancreas divisum, pancreaticolithiasis and extraordinary ductal variation in a 14-year-old girl
Cilt: 36 / Sayı: 4
10.16948/zktb.23715
Savaş DEMİRBİLEK, Kubilay GÜRÜNLÜOĞLU, Bülent YILDIRIM, Melih AKIN, Cesim İRŞİ, Rauf Tuğrul AKSOY, Tayfun ALTINOK
PDF Kaynak göster
 
946
İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü
Cilt: 38 / Sayı: 2
10.16948/zktb.73269
Ayşenur CELAYİR, Alp GENCE, Cengiz GÜL
Kaynak göster
 
Toplam 40 ögeden 1 - 25 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlar